6 '

Εισαγωγή | 2. Επεξεργασία δεδομένων | 3. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων | 4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας | 5. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων | 6. Cookies |7. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | 8. Επικοινωνήστε μαζί μας

1. Εισαγωγή

1.1 Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

1.2 Μέσω της πολιτικής απορρήτου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα περί ιδιωτικότητας, καθώς και για τις προσαρμογές που έχουμε κάνει ως μέρος της δέσμευσής μας να είμαστε διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα διατηρούμε ασφαλή. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε προσαρμογές για τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις που εισήγαγε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αυτή η ειδοποίηση ενδέχεται να επικαιροποιείται σύμφωνα με τυχόν νέες συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών της Ελλάδας (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, https://www.dpa.gr/) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτή η Πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχεις πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω του προσωπικού σου υπολογιστή, κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή συσκευής. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Kaizen International Ltd με έδρα τη Μάλτα, The Atrium West Street, Msida MSD και αριθμό μητρώου 43209 (KGIL). Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την KGIL στο [email protected]

2. Επεξεργασία δεδομένων

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σουΠροσωπικά ΔεδομέναΠιθανές συνέπειες από αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένωνΝομική Βάση Επεξεργασία
Αξιολόγηση κριτηρίων επιλεξιμότητας για κατανομή αθλητικών χορηγιών Προσωπικά δεδομένα όπως Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Ημ/νία γέννησης, Φύλο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Υπεύθυνος επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Περιγραφή χορηγίας, Ιδέα, Θέμα ή τομέας ενίσχυσης, Χρονική διάρκεια χορηγίας, Πλάνο επικοινωνίας, Παροχές προς τον χορηγό, Κόστος και είδος χορηγίας, Άλλους ΧορηγούςΔεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη χορηγία Έννομο Συμφέρον*
Διαχείριση ΕπικοινωνιώνΠροσωπικά δεδομένα όπως Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Ημ/νία γέννησης, Φύλο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Τομέας ενίσχυσης, links, testimonialsΔεν είναι δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σαςΣυγκατάθεση
Κριτήρια επιλεξιμότητας για κατανομή χορηγίας προγράμματος  «Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν»Προσωπικά δεδομένα όπως Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Ημ/νία γέννησης, Φύλο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Νομός, Δήμος, Σχολείο, Υπεύθυνος επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Αριθμός μαθητώνΔεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη χορηγία  Έννομο Συμφέρον*
Κριτήρια επιλεξιμότητας για κατανομή χορηγίας προγράμματος  «Οι μικροί ήρωες ταξιδεύουν»Προσωπικά δεδομένα όπως Όνομα, Επώνυμο, Ημ/νία γέννησης, Φύλο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Νομός, Δήμος, Σχολείο, Υπεύθυνος επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Αριθμός μαθητών Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη χορηγίαΈννομο Συμφέρον*
Προώθηση της επωνυμίας Ήρωες και συνεισφορά στο κοινόΌνομα, φωτογραφία και φωνή που μπορεί να σας αναγνωρίσει ως άτομαΣυγκατάθεση

* Σε περίπτωση που αναγνωρίστηκε η επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με το «νόμιμο συμφέρον», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάναμε πρώτα μια αξιολόγηση για την εξισορρόπηση των δικών μας συμφερόντων με τα δικά σας συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σχετικά με το απόρρητό σας και την προστασία των δεδομένων σας («Δοκιμή ισορροπίας») και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια επεξεργασία είναι απαραίτητη και ανάλογη με τον στόχο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (Έχετε ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας)

3. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων


Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος / οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος / οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

3.1 Σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς οποιασδήποτε επιχείρησης, περιουσιακού στοιχείου ή μετοχής, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή της επιχείρησης, περιουσιακού στοιχείου ή μετοχής.

3.2 Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους/ανεξάρτητους από εμάς παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες ή ανεξάρτητους εργολάβους που μας βοηθούν να διατηρούμε τον ιστότοπό μας και που μας παρέχουν άλλες διαχειριστικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές της επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των παραγγελιών, της εξυπηρέτησης πελατών, της διατήρησης και της ανάλυσης δεδομένων, της επικοινωνίας με πελάτες για λογαριασμό μας και της συλλογής των πληροφοριών για την υποβολή συμμετοχής σε διαγωνισμούς και άλλες προσφορές, της επιλογής των νικητών και της απόδοσης των βραβείων). Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με αυτά τα τρίτα μέρη οι οποίες τα υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν. Τα τρίτα μέρη παρέχουν, προς το κοινό, λεπτομέρειες σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων  μέσω των διαδικτυακών τους τόπων ή άλλων πρόσφορων μέσων.

3.3 Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ /ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητά σου.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σου

4.1 Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

5. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων

5.1 Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σου, διατηρείς τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείς να υποβάλλεις και τα ανάλογα αιτήματα μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχεις το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσένα
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχεις το δικαίωμα να διορθώσεις πιθανών ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσένα.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείς να ζητήσεις να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχεις το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σε αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – σε περιπτώσεις που βασίζουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας με τη συγκατάθεσή σου, έχεις το δικαίωμα να αποσύρεις τη συναίνεσή σου ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], χωρίς αυτό να αναιρεί την νομιμότητα της επεξεργασίας, που προηγήθηκε της ανάκλησης και βασίστηκε σε προηγούμενη έγκριση συγκατάθεση.

5.2 Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σου και θα σου απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η GML απορρίψει το αίτημά σου σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σου επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή.

5.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

6. Cookies

6.1 Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σου όταν επισκέπτεσαι έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σου. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημίσεων και άλλου περιεχομένου έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφέροντα σου.

6.2 Μπορείς να διαμορφώσεις το πρόγραμμα περιήγησής σου ώστε να αποκλείσεις όλα τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookies που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, ή για να γνωρίζεις πότε ένα cookie έχει οριστεί από εμάς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλές από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Για παράδειγμα, μπορεί να μην θυμόμαστε τις προτιμήσεις γλώσσας σου. Ανάτρεξε στην τεχνική τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης ή της κινητής συσκευής σου για οδηγίες σχετικά με τη διαγραφή ή την απενεργοποίηση των cookies.

6.3 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χρήση των προσωπικών σου δεδομένων, παρακαλώ επισκέψου την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org.

7. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

7.1 Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σου γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας

8.1 Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύεις ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Σε ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι η κα. Εύα Ροδάκη