ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινωνία

Η αναγνώριση και αντιμετώπιση των απαιτήσεων που γεννά η ελληνική κοινωνία, αποτελούν προτεραιότητα του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη Stoiximan, η οποία λειτουργεί με αφοσίωση και υπευθυνότητα για την εκπλήρωσή τους.

Στα πλαίσια του πυλώνα Κοινωνία, η ενίσχυση κοινωνικών δομών, φορέων και οργανισμών που λειτουργούν για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η ευαισθητοποίηση του κοινού για σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αποτελούν σημαντικούς σκοπούς που εκπληρώνονται με ευθύνη και σταθερό βηματισμό.

Ζητούμενό μας παραμένει η δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία, για τις ανάγκες της οποίας οφείλουμε να επαγρυπνούμε. Και αυτό επιχειρούμε από την πρώτη κιόλας ημέρα, καλλιεργώντας με δράσεις και συνέργειες, μια πάγια και αναπόσπαστη σχέση με την κοινωνία, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που αφουγκράζονται τις πραγματικές της ανάγκες.

Η σταθερή μας προσήλωση στο Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί έναν ακόμη άξονα στην κατεύθυνση πως η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν μπορεί να συνιστά πολυτέλεια και ασαφή προστιθέμενη αξία, αλλά μια εμπράγματη επένδυση βάθους σε μια σχέση υγιούς τροφοδότησης με την κοινωνία και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Μέσα στην οικογένεια της Stoiximan διατυπώνεται η πάγια και αναπόσπαστη σχέση που καλλιεργεί με την κοινωνία, με γνώμονα να συμπράττει και να συνεργεί, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που αφουγκράζονται τις πραγματικές της ανάγκες. Σε αυτό τον άξονα αναπτύσσεται και υλοποιείται το Πρόγραμμά μας, τοποθετώντας την κοινωνία, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και την οικογένεια στο επίκεντρο των στοχεύσεών του.

null
Δράσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
null
Υπεύθυνο Παιχνίδι
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
null
Συνέργειες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η επικοινωνία μαζί σου για τη γνώμη, τη συνεισφορά και τις προτάσεις σου είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς, θεωρώντας τη μια από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους της επιτυχίας του Προγράμματός μας. Θα ήταν λοιπόν μεγάλη μας χαρά να ακούσουμε αυτό που θέλεις να μας πεις, συμπληρώνοντας τη φόρμα μας και εμείς θα έρθουμε σε επαφή μαζί σου το συντομότερο δυνατόν.