ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

  • 6/1961
  • Αθλητική Χορηγία 2015 – Σήμερα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

“‘Oσοι υπηρετούν την Oλυμπιακή Iδέα μοιράζονται την ωραιότερη πολιτιστική κληρονομιά των λαών την κλασική παιδεία, που γεννήθηκε σε μια χώρα για να γίνει κτήμα όλου του κόσμου. H Eλλάδα επιθυμεί απλά να παραμείνει πιστός υπηρέτης της” – Nικόλαος Nησιώτης, Πρόεδρος της ΔOA (1977-1986).

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αποτελεί ένα πνευματικό και εκπαιδευτικό κέντρο με διεθνή προσανατολισμό, που στοχεύει στη διάδοση των αξιών και των αρχών του Ολυμπισμού, διευρύνοντας τους ορίζοντες της γνώσης σχετικά με θεμελιώδη ζητήματα της ανθρωπιστικής φιλοσοφίας.

Στα πλαίσια των δράσεών της, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία διοργανώνει θεσμοθετημένες διεθνείς Συνόδους με τη συμμετοχή νέων από όλο τον κόσμο, εκπροσώπους αθλητικών φορέων και ειδικά μαθήματα πάνω στην ειρήνη, τις διεθνείς σχέσεις, το ανθρωπιστικό δίκαιο και άλλα επιστημονικά αντικείμενα σχετικά με την κοινωνιολογική επίδραση του Ολυμπισμού στον σύγχρονο κόσμο.

MEDIA